Banner BG

УЗАКОНЯВАНЕ НА РЕКЛАМИ

Предлагаме изготвяне на пълната документация за Узаконяване на рекламни и информационни елементи по наредбата за тях  http://sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id=80
Комплекта от документи за узаконяване на рекламни елементи се изпълнява в три  екземпляра и включва:
  • Архитектурна част - Ситоационно решение ; Фасадно/планово решение ;Обяснителна записка.
  • Дизайнерска част - Дизайнерски проект с графично/цветово представяне на рекламният обект
  • Инженерна част - Конструктивен проект ; Електро проект/само за светещи реклами/
  • Част по План за Безопасност и Здраве
Всички проекти се изготвят от оторизирани архитекти и инженери/членове на КИИП/.
 
 
 
down line content

Последно реализирани проекти
finish line

http://kavhan.com © 2013 Всички права запазени.